Мэссеж маркетинг

Хүссэн дугаарын жагсаалт руугаа сурталчилгааны зорилгоор мэссежийг нэг дор илгээх боломжтой үйлчилгээ юм.

  • 160 тэмдэгт бүхий мессэж илгээх боломжтой.
  • Тусгай дугаараар илгээгдэнэ.
  • Хэрэглэгч бүрт өөр өөр утга агуулгатай текст илгээх боломжтой.
  • Үр дүнг тайлан хэлбэрээр хянана

Websites