Мэссеж маркетинг

Хүссэн дугаарын жагсаалт руугаа сурталчилгааны зорилгоор мэссежийг нэг дор илгээх боломжтой үйлчилгээ юм.

  • 160 тэмдэгт бүхий мессэж илгээх боломжтой.
  • Тусгай дугаараар илгээгдэнэ.
  • Хэрэглэгч бүрт өөр өөр утга агуулгатай текст илгээх боломжтой.
  • Үр дүнг тайлан хэлбэрээр хянана

 

Үйлчилгээний онцлог: 

  1. Найдвартай хэрэглэгчиддээ 100% хүрнэ. 
  2. Аливаа эрсдэл үүсэхгүй, блоконд орохгүй.

Та бүхэн 2.200.000, 3.300.000, 5.500.000, 11.000.000 төгрөгийн багцаас сонгон захиалга үүсгэж төлбөрийг байршуулсанаар СМС явуулах боломж бүрдэнэ. Төлбөр тооцоо нь смс цацалт бүрт тухайн багцийн дүнгээс хасалт хийх байдлаар явагдана. 

Цацалт болсоноос ажлын 5 өдөрт багтаан тайлан мэдээг явуулна.

Үнийн тариф:

2.200.000 төг багц 1 смс үнэ 36 төг
3.300.000 төг багц 1 смс үнэ 33 төг
5.500.000 төг багц 1 смс үнэ 30 төг

Дээрх бүх үнэнд НӨАТ орсон болно.

Websites